اطلاعیه: (تغییر آدرس محل برگزاری سمینار مبارزه و پیشگیری از فساد و تقلب)

     سمینار آموزشی مبارزه و پیشگیری از فساد و تقلب در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکدۀ علوم تغذیه و صنایع غذایی – تالار امام رضا (ع) به نشانی: شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش شهید حافظی برگزار میشود.

 

جهت مشاهده محل برگزاری سمینار بر روی نقشه گوگل به اینجا مراجعه کنید.