هفتمین شماره «خبرنامۀ حسابرسان داخلی» منتشر شد.

 

جهت دریافت خبرنامه اینجا کلیک کنید.