حسابرسی عملیاتی (مقدماتی)

در سال های اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخشهای خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند.در دنیای امروز، انجام حسابرسی عملیاتی، ارائه خدمات جدید محسوب نمی شود و  هر روز حسابرسان با در خواستهای روز افزونی از جانب متقاضیان در بخشهای دولتی و خصوصی برای انجام حسابرسی عملیاتی روبرو هستند. حسابرسی عملیاتی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ارائه می شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است.

محتوای دوره:

  1. آشنایی کلی با حسابرسی عملیاتی
  2. آشنایی با استانداردهای  حسابرسی عملیاتی در ایران
  3. واژه شناسی و مولفه های حسابرسی عملیاتی و روابط بین مولفه ها
  4. انواع حسابرسی عملیاتی و فرآیند کلی انجام آن
  5. معیارهای حسابرسی عملیاتی و انجام حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی

 

مخاطبان :

مدیران حسابرسی داخلی

مدیران و شرکای موسسات حسابرسی

علاقه مندان به حرفه حسابرسی

شرایط ورود :

آشنایی با حسابرسی داخلی 

 مزایای دوره:

حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که می تواند از طریق ارزیابی اثربخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیات ، در محیط های متغیر دولتی و بخش خصوصی  به مدیران کمک کند.روشن است که دانش اندوزی در زمینه حسابرسی عملیاتی و کاربرد آن، از ابزارهای مفید و موثر  برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد ملی است.

 

مدت زمان برگزاری این دوره 8 ساعت می باشد .

 

  • نحوه ثبت نام
    • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
    • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950609/92

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR  )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .