معرفی جایزه ملی حسابرسی داخلی

قابلیت‌ها و توانمندی­های واحد حسابرسی داخلی، عاملی کلیدی در اثربخشی این واحدها در راستای ارتقای اثربخشی و کارایی در سازمان­ها است. به عبارت دیگر واحدهای حسابرسی سازمانی باید قابلیت­های درونی خود را توسعه داده تا بتوانند به عنوان یکی از ارکان سازمان نقش موثری را در تحقق اهداف بر عهده داشته باشند. قابلیت­های درونی این واحدها مشتمل بر مجموعه­ای از مولفه ها از جمله نیروی انسانی توانمند، فرآیندها و روش‌ها و ابزارها و تکنیک‌ها است. ارتقای قابلیت های واحد حسابرسی داخلی در گرو بهبود این مولفه‌ها می­باشد.

در این راستا انجمن حسابرسان داخلی ایران، سومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی را جهت ارزیابی قابلیت‌های واحدهای حسابرسی داخلی در کشور و ایجاد رقابت سازنده جهت بهبود قابلیت­های این واحدها در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار می­ نماید.

اهداف جایزه ملی حسابرسی داخلی

  • ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه توانمندی­ها و قابلیت­های واحدهای حسابرسی داخلی و موسسات حسابرسی ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی

  • ایجاد فضای به اشتراک گذاری تجارب برتر در حرفه حسابرسی داخلی کشور

  • تقویت جایگاه حسابرسان داخلی در ارزش آفرینی سازمان ها

  • شناسایی و معرفی واحدهای برتر حسابرسی داخلی در کشور

شرکت کنندگان جایزه ملی حسابرسی داخلی

واحدهای حسابرسی داخلی سازمان­ها و شرکت­ها

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

موسسات و شرکت­های ارائه ­دهنده خدمات حسابرسی داخلی

مراحل شرکت در جایزه ملی حسابرسی داخلی

در اولین قدم، متقاضیان شرکت در جایزه ملی حسابرسی داخلی، باید فرم درخواست شرکت در جایزه را تکمیل کرده و برای دبیرخانه جایزه مستقر در انجمن حسابرسان داخلی ایران ارسال کنند. فرم درخواست شرکت در جایزه را از اینجا  می توانید دریافت کنید.

پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت در جایزه ملی حسابرسی داخلی توسط متقاضیان، دبیرخانه نامه پرداخت وجه را برای سازمان متقاضی ارسال می کند. سازمان متقاضی نیز نسبت به واریز وجه اقدام نموده و رسید پرداخت را برای دبیرخانه ارسال می کند.

دبیرخانه جایزه ملی حسابرسی داخلی پس از دریافت رسید پرداخت وجه توسط متقاضی، اقدام به ارسال فرم خوداظهاری برای متقاضی می کند. متقاضی شرکت در جایزه ملی با دریافت فرم خوداظهاری از محورهای تفصیلی جایزه آگاه شده و می تواند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را تهیه کند.

تیم ارزیابی با هماهنگی قبلی با متقاضی در محل سازمان مربوطه حاضر شده و جلسه ارزیابی واحد حسابرسی سازمان یا موسسه حسابرسی را برگزار می کند. محورهای این جلسه براساس محورهای تبیین شده در فرم خوداظهاری است.

نتایج ارزیابی هریک از متقاضیان توسط تیم ارزیابی جمع بندی شده و در اختیار کمیته داوری قرار می گیرد. کمیته داوری نیز با بررسی نتایج ارزیابی و مستندات در دسترس اقدام به تعیین سطح و امتیاز سازمان متقاضی خواهد نمود.

شهریه ثبت نام در جایزه ملی حسابرسی داخلی

نوع ثبت نام هزینه عادی (ریال) هزینه اعضای حقوقی انجمن حسابرسان داخلی ایران (ریال)
 سازمان هایی تا ۳۰۰ نفر نیروی انسانی ۱۲۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سازمان هایی از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰
 سازمان هایی بالاتر از ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
موسسات حسابرسی ۱۲۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

به تمامی مبالغ شهریه در جدول فوق الذکر، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می­ شود.

گزارش تصویری مراسم اهدای جوایز شرکت کنندگان دوره های قبل