ضوابط و مقررات برگزاری انتخابات هیات مدیره و نحوه تعیین صلاحیت و انتخاب نامزدهای هیات مدیره مصوب مجمع عمومی عادی

  1. مطابق با مفاد بند ۱– ب ماده ۶ اساسنامه انجمن فقط اعضای خبره (حسابرسان داخلی خبره) می­توانند خود را برای عضویت در هیات مدیره انجمن کاندید کنند. از این رو این اعضا برای اعلام نامزدی در هیات مدیره ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات انجمن و مطابق با مقررات مندرج در آیین­نامه تمدید عضویت، عضو خبره فعال بوده باشند. لذا حضور اعضا در جلسه مجامع عمومی و به ویژه در انتخابات (رای گیری) مشروط به فعال بودن عضو تا پایان سال جاری (تا زمان انتخابات) است.

تبصره۱: اعضایی که سابقه تنبیهات انضباطی در کمیته آیین رفتار حرفه­ای (اخلاق) انجمن را دارند و دوره تنبیه انضباطی آنان سپری نشده است، نمی­توانند خود را برای عضویت در هیات مدیره انجمن نامزد کنند و حق حضور در مجامع عمومی انجمن را ندارند.

  1. اعلام نامزدی از تاریخ آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه که انتخابات هیات مدیره در دستور کار آن قرار گرفته است و حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از ساعت برگزاری مجمع عمومی یادشده باید به صورت کتبی و حضوری به دبیرخانه انجمن ارائه و توسط دبیرکل انجمن واصل گردد.
  2. ارسال اعلام برنامه­ها و اقدامات عملی مطابق با موضوع فعالیت انجمن و استراتژی­های تعیین شده شامل؛ سیاست­ها، رویه­های عملی قابل تحقق، و … حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به انجمن و تشریح برنامه­های ارائه شده در روز برگزاری جلسه مجمع توسط نامزد مورد نظر در صورت لزوم.
  3. پذیرش نظارت مستمر عملیاتی بر یکی از دپارتمان­های (واحدها) اجرایی انجمن و پذیرش مسئولیت پاسخگویی نسبت به عملکرد واحد مورد نظارت.
  • قابل ذکر است پذیرش مسئولیت نظارتی، یکی از وظایف اعضای هیات مدیره انجمن است. از این رو وظایف دیگر اعضای هیات مدیره از جمله تصمیم گیری، مشاوره و … با رعایت ضوابط و مقررات انجمن به قوت خود باقی است.
  • با توجه به موارد صدرالاشاره در این بند، توصیه می­شود دو سوم ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت عضو موظف هیات مدیره قبول مسئولیت نمایند و کاندیداها می بایست از سوابق مدیریتی لازم برای ایفای مسئولیت برخوردار بوده و زمان کافی نیز برای اجرای وظایف خود تخصیص دهند.
  1. تکمیل و ارائه فرم پذیرش تمامی مفاد اساسنامه (به ویژه مفاد ماده ۱۷ الی ۱۹) به دبیرخانه انجمن.