فرآیند اعتبارات اسنادی برای حسابرسان داخلی (مقدماتی)

عبارت اعتبار اسنادي به معناي تعهد مشروطي است که به موجب آن يک بانـک بنا به تقاضا و براساس دستورات يک مشتري يا از طرف خود متعهد مي شود تا در مقابل اسناد مقرر شده درطـي زمان معين، مشروط بر اينـکه شرايط اعتبار رعايت شده باشد به بانـک ديـگري (به عنوان کارگزار) يا به شخص ثالث پرداخت کند. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي گيرد. به دليل ماهيت معاملات بين المللي، اعتبارات اسنادي يک جنبه بسيار مهم در تجارت بين المللي شده است. به هرحال كاربرد جهاني اعتبارات اسنادي با عنايت به روند روبه افزايش معاملات برون مرزي از نظر كمي و كيفي بر هيچ كس پوشيده نبوده بنابراین چنين نتيجه گيري مي گردد كه شناخت و آشنائي با مفاهيم، نحوه عملكرد و مكانيسم اعتبارات اسنادي براي هر شخص حقيقي و حقوقي كه معمولاً در تعاملات بين الملل و برون مرزي فعاليت مي نمايد، الزامي بوده است .

مزایای دوره:

  • آشنایی با مفاهیم اعتبارات اسنادی
  • شناخت نحوه عملکرد و مکانیسم اعتبارات اسنادی

محتوای دوره:

آشنایی با انواع LC  و UCP600 به صورت تئوری و کاربردی

مخاطبان دوره:

  • حسابرسان داخلی
  • کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی
  • مدیران مالی شرکتها

 

مدت برگزاری این دوره 8 ساعت می باشد.

 

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن و یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.600.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950617/83

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

 شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .