مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن حسابرسان داخلی ایران در تاریخ سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی با حضور اعضا برگزار شد و پس از برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره، بازرس و حسابرس برای دوره سه ساله پیش رو به شرح زیر تعیین شدند:

⬅️ اعضای اصلی هیات مدیره:
مرتضی اسدی
سعید ترک زاده
دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
اسفندیار گرشاسبی
محمدرضا گلچین پور

⬅️ اعضای علی البدل هیات مدیره:
دکتر امین پور بهبهانی
ابوالفضل محمودی

⬅️ بازرس اصلی:
محمد نادر خمجانی

⬅️ بازرس علی البدل:
مراد امیرسهامی

⬅️ حسابرس مستقل:
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)