آشنایی با مفاهیم و حرفه حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی رويكردی سيستماتيك و نظام‌مند و فعاليت مستقل و بيطرفانه اطمينان بخشي و مشاوره است كه به منظور ايجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد سازمان، طراحی و اجرا می شود. برداشت نهايي از حرفه حسابرسي داخلي، به طور كلي و هر واحد حسابرسي داخلي به طور خاص، ايجاد ارزش افزوده در سازمان، از طريق ايجاد اطمينان و انجام خدمات مشاوره مي‌باشد. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کلی با اصول و مفاهیم حرفه حسابرسی داخلی و صلاحیت های مورد نیاز یک حسابرس داخلی می باشد.

مزایای دوره:

  • آگاهی از فرصت ها و امکانات مختلف و ویژه ای که حسابرسی داخلی امکان پیگیری و دستیابی به آنها را میسر می سازد.

شرایط ورود :

دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها
  • مخاطبان :
اعضای انجمن و کلیه علاقه مندان به حرفه حسابرسی داخلی
مدت زمان برگزاری این دوره 8 ساعت می باشد  .

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950602/36

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

( IR )شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .