⁠ ⁣🔴⁣🔴⁣🔴 اصلاحیه ⁣🔴🔴⁣🔴

⁣📢📣📢📣 اطلاعیه : عدم اعتبار کتاب از سوی انجمن حسابرسان داخلی ایران ( کتاب زیر از جمله منابع آزمون های ورودی انجمن حسابرسان داخلی ایران نمی باشد. )

با توجه به عدم اخذ مجوز رسمی از این انجمن توسط مولفین آن، نسبت به محتوای این کتاب و ذکر عنوان مخاطبین آن به این وسیله به اطلاع تمامی اعضا، همکاران و علاقه مندان به شرکت در آزمون های انجمن حسابرسان داخلی ایران می رساند کتاب منتشر شده به عنوان یک منبع برای شرکت در آزمون های این انجمن معتبر نمی باشد و انجمن حق پیگرد قانونی را در این خصوص برای خود محفوظ می داند.

لازم به ذکر است مولفین این کتاب هیچ گونه منبع رسمی در خصوص ترجمه یا گردآوری مطالب مندرج در آن را ذکر نکرده اند.

 
asgari-book