اسامی قبول شدگان سومین آزمون ورودی سراسری انجمن حسابرسان داخلی ایران به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.
 
نتایج آزمون 96
نفرات پذیرفته شده جهت تکمیل پرونده عضویت خود با شماره تلگرام 09190444336 مکاتبه نموده و یا با تلفن های انجمن حسابرسان داخلی ایران، داخلی 1 واحد امور اعضاء تماس حاصل نمایند.
 
با سپاس