ششمین شماره «خبرنامۀ حسابرسان داخلی» منتشر شد.

جهت دریافت خبرنامه اینجا کلیک کنید.