به منظور دسترسی به لیست اعضای خبره انجمن می توانید به صفحه اسامی اعضای خبره مراجعه کنید.

شرایط عمومی و اختصاصی عضویت در انجمن در صفحه عضویت در انجمن در دسترس است.

 

برای استفاده از امتیاز معافیت از آزمون ورودی لطفا مراحل زیر انجام دهید:

۱٫ شرایط پذیرش عضویت در سایت را مطالعه کنید.

۲٫ در صورت دارا بودن و احراز شرایط عضویت، فرم جدید عضویت را تکمیل فرمایید.

۳٫ فرم عضویت جدید را به تایید و امضای سه نفر از اعضای خبره فعال انجمن که نام آنها در سایت رسمی انجمن اعلام شده برسانید.

۴٫ پس از تکمیل، امضا و تایید، فرم عضویت جدید را به همراه سایر مدارک و فرم های تکمیلی به واحد امور اعضا انجمن از طریق واتساپ امور اعضا انجمن به شماره ۰۹۱۹۰۴۴۴۳۳۶ ارسال کنید.

۵٫ منتظر تایید کمیته تعیین صلاحیت باشید تا عضویت شما را تایید و پذیرش شما را به صورت کتبی اعلام فرمایند.

باسپاس
مدیریت امور اعضا.