بررسی تحلیلی صورت های مالی (مقدماتی)

دنیای امروز، دنیای ارزش های افزوده است و ضرورت دارد که با خلاقیت بیش از پیش، به محتوای اطلاعات اقتصادی دست یافت . در دنیای حاضر، ثبت و ضبط اطلاعات ارزش چندانی ندارد و باید هر چه بیشتر به تجزیه و تحلیل اطلاعات  و استفاده از آن در تصمیم گیری ها پرداخت. هدف از شرکت در این دوره، شناخت و ارزیابی عملکرد مالی گذشته، حال و آینده می باشد.

محتوای دوره:
آشنایی با صورت های مالی و نحوه تجزیه و تحلیل آن
مزایای دوره:
تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و استفاده از آن ها در تصمیم گیری های مدیریت ها
مخاطبان:

  • حسابرسان داخلی شرکتها و سازمانها و بازرسان بانکها
  • حسابرسان مستقل
  • مدیران مالی و اعضای مالی هیات مدیره شرکتها و سازمانها
  • کارشناسان شاغل در امور مجامع شرکت ها ، سازمانها و شرکت های سرمایه گذاری

شرایط ورود:
      آزاد

 مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی 8 ساعت می باشد.

 

  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • متقاضیان برای شرکت در این دوره می توانند شهریه دوره را به حساب شماره 5226976302 نزد بانک ملت به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران واریز و تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22149985 نمابر یا به آدرس پست الکترونیکی tr@iaia.org.ir   ارسال نمایند.