نشست کارگروه حسابرسی کلانشهرها سه شنبه هفتم اردیبهشت 95 در اداره کل حسابرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل حسابرسی، پیرو هماهنگی دبیر کمیته معاونین مالی و اداری کلانشهرها دومین نشست تخصصی کارگروه حسابرسی کلانشهرها با حضور اعضا کارگروه شهرداری ها ، مدیر کل و کارشناسان محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، دبیرخانه نشست ادواری کلانشهرها ، دبیر کل انجمن حسابرسان داخلی ایران آقای سعید ترک زاده ، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهر و نشریه علمی و پژوهشی اقتصاد شهری و مدیریت شهری در سالن اجتماعات اداره کل حسابرسی برگزار شد. براساس برنامه این نشست برگزاری و مراسم آغازین نشست و معرفی اعضای جدید کارگروه توسط دبیر کمیته معاونین مالی و اداری کلانشهرها ، حیدری ، مدیر کل حسابرسی شهرداری تهران با تبریک اعیاد ماه مبارک رجب به حضار،  برنامه و دستور کار این نشست هم اندیشی رابیان نموده و توضیحاتی در خصوص تحولات حرفه حسابرسی و ضرورت تدوین نظامنامه ها و دستور العمل های مورد نیاز در جهت تحقق اهداف و وظایف بخش دوم  بند الف ماده 44 آئین نامه مالی شهرداری ها مرتبط با حسابرسی داخلی بیان نمودند. این نشست با ارائه مطالب و محورهای پیش بینی شده در هم اندیشی بشرح ذیل با رای گیری و انتقال مسئولیت دبیری (دبیرخانه ) کارگروه حسابرسی کلانشهرها از شهرداری مشهد مقدس به اداره کل حسابرسی شهرداری تهران به پایان رسید و انتظار می رود فصل نوینی در تنظیم روابط مشترک اعضای کارگروه برای ایجاد انسجام و هم افزایی با هدف تحقق انتظارات مدیریت شهری در حوزه حسابرسی داخلی کلانشهرها فراهم آید.    

1- دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران با بیان اهداف و فعالیت های علمی ، آموزشی و پژوهشی این انجمن به حضار از برگزاری اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری در 30 اردیبهشت سال جاری خبر دادند و با تشریح بخش های مختلف این همایش از اعضا درخواست کردند تا ضمن ارسال آثار خود به دبیرخانه همایش نسبت به اطلاع رسانی برگزاری همایش در کلانشهر ها اقدام نمایند.ایشان همچنین از راه اندازی و اخذ مجوز برگزاری تخصصی مدیریت شهری خبر دادند.

2- آقای سعید ترک زاده دبیر کل انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز در این نشست ضمن معرفی آخرین اقدامات و دستاود های انجمن حسابرسان داخلی به بیان پیش نویس کمیته تخصصی حسابرسان داخلی کلانشهرها با همکاری اداره کل حسابرسی شهرداری تهران مشتمل بر اهداف ، وظایف اعضا و مکانیزم اجرایی فعالیت این کمیته پرداختند و در ادامه توضیحاتی را در ارتباط با نحوه عضویت  حقیقی و حقوقی در این انجمن ارائه و به توضیحاتی پیرامون احراز شرایط عمومی و تخصصی و متعاقبا اخذ پروانه عضویت حقوقی اداره کل حسابرسی بعنوان اولین واحد در شهرداری های کشور در تنها انجمن حسابرسی داخلی ایران پرداختند..

3-آقای مهندس اسدی ، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور نیز بر اهمیت و ضرورت پاسخگویی بهنگام و ارائه اطلاعات درخواستی این سازمان از کلانشهرها پرداختند.

4- آقای علیزاده ، مدیر امور مجامع و حسابرسی شهرداری مشهد مقدس نیز توضیحاتی را در ارتباط با دستورالعمل حسابرسی شهرداری ها ارائه کردند.

موضوع مالیات بر ارزش افزوده و سهم عوارض مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر موضوعات و محورهایی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در نشست های آتی کارگروه مورد تاکید قرار گیرد

1