بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه الزهرا برگزار شد. یکی از پانل های تخصصی این همایش، تاثیر فناوری بر حسابرسی داخلی بود. این پانل با همکاری مشترک میز خدمت حسابرسی داخلی پژوهشکده بیمه و انجمن حسابرسان داخلی ایران برگزار شد. در این پانل آقایان سعید ترک زاده، محمد امین زارع و سعید همایون و سرکار خانم حمیده اثنی عشری به نمایندگی از انجمن حسابرسان داخلی ایران به ایراد ارائه های تخصصی در خصوص حسابرسی مستمر، نقش هوش مصنوعی در حسابرسی داخلی و فناوری های دیجیتال در حسابرسی داخلی پرداختند. شایان ذکر است که ریاست این پانل بر عهده آقای سعید ترک زاده بود.