آشنایی با خدمات تخصصی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی طرفانه اطمینان بخش و مشاوره است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان، طراحی و اجرا می شود. حسابرسی داخلی، سازمان را در دستیابی به هدف هایش، از طریق برقراری رویکردی سیستماتیک و نظام مند، برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری یاری می دهد. هدف از برگزاری این دوره، آشنایی کلی با مفاهیم حسابرسی داخلی و صلاحیت های مورد نیاز یک حسابرس داخلی می باشد.

مزایای دوره:

  • شناخت خدمات تخصصی حسابرسان داخلی و نحوه استفاده از این خدمات برای ایجاد ارزش افزوده در شرکت ها وسازمان ها
  • آشنایی با آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی

مخاطبان :

اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت و سازمان ها

شرایط ورود:

داشتن مدرک کارشناسی در کلیه رشته ها

محتوای دوره:

  • آشنایی با انواع خدمات تخصصی حسابرسان داخلی
  • صلاحیت های مورد نیاز برای یک حسابرس داخلی موفق
  • چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای
  • آشنایی با آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی
  • شیوه تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
  • آشنایی با وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

مدت زمان برگزاری این دوره 4 ساعت می باشد  .

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه¬مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارایه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • هزینه ی شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 1.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9%مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950603/44

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

( IR )شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .