درگذشت شخصیت فرهیخته عرصه کارآفرینی و تولید ملی، زنده‌یاد استاد حاج محمدکریم فضلی را به فرزند برومندشان جناب آقای دکتر فضلی و اعضای خانواده بزرگ گروه صنعتی گلرنگ تسلیت عرض می نماییم.