دوره آموزشی صدور گواهینامه حسابرس داخلی خبره براساس دوره استاندارد انجمن بین المللی حسابرسان داخلی و با هدف ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی کشور طراحی شده است. این دوره آموزشی، مهارت های گسترده و جامعی را در بر گرفته و حسابرسان داخلی را به افراد توانمند برای انجام ماموریت های خود تبدیل می نماید.
این دوره در چهار ترم طراحی شده که جمعاً 350 ساعت آموزشی را شامل می شود. برای آشنایی بیشتر با این دوره آموزشی می توانید بروشور دوره را دریافت نمایید.
همچنین اطلاعات تکمیلی دوره را طی تماس با انجمن کسب نمایید.