دو روز نخست از دورۀ شش‌روزۀ «پیش به سوی حرفه‌ای شدن» برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران و کارکنان ادارۀ حسابرسی شهرداری شیراز و همچنین فراهم‌آوردن زمینۀ لازم برای عضویت ایشان در انجمن حسابرسان داخلی ایران طی روزهای 15 و 16 دی‌ماه جاری در سالن گلستان هتل زندیه برگزار شد.
     این دوره طی روزهای 22 و 23 دی‌ماه ادامه و در روزهای 29 و 30 دی‌ماه سال جاری خاتمه می‌یابد.
img_7907-copyimg_7912img_7945-copyimg_8013-copy