انجمن حسابرسان داخلی ایران دومین آزمون ورودی داوطلبان عضویت در انجمن را

در روز جمعه 21 آبان ماه 1395 برگزار میکند.

 

الف مدارک لازم برای شرکت در آزمون

 1. فرم ثبت نام تکمیل شده توسط داوطلب.

 2. اصل فیش واریز مبلغ 2،500،00 (دومیلیون و پانصد هزار) ریال به حساب جام شماره 5226976302 نزد بانک ملت کد 65318 با شناسه واریز 101013195082145 به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران و ارسال فیش واریزی به نشانی پست الکترونیک members.iaia@gmail.com یا دورنگار 22383909-021

 3. ارائه کپی مدرک/ مدارک تحصیلی، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و تکمیل سایر اطلاعات و مدارک پرونده عضویت

 4. ارائه گواهی مبنی بر تایید سابقه کار تمام وقت حسابرسی داخلی یا حسابرسی مستقل

 5. عکس پرسنلی رنگی، پشت زمینه سفید

 

تبصره1: تکمیل و ارسال فرم ثبت نام و مدارک لازم از طریق سامانه ثبت نام آزمون انجمن الزامی است.

تبصره2: موسسات و شرکت ها می توانند فرمهای تکمیل شده همه معرفی شدگان را همراه یک معرفی نامه ارائه کنند.

تبصره3: موسسات و شرکت ها می توانند هزینه شرکت در آزمون همه معرفی شدگان را طی یک فیش واریز کنند.

 

ب- ساعات برگزاری آزمون

ساعت برگزاری آزمون روز جمعه صبح از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر می باشد.

توجه: شرکت کنندگان در آزمون باید دست کم یک ساعت پیش از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حضور بهم رسانند.

 

پ- محل برگزاری آزمون

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک سابق)، تهران، خیابان حافظ

 

ت- مهلت ثبت نام

داوطلبان شرکت در آزمون باید مدارک لازم برای شرکت در آزمون را حداکثر تا پنج شنبه ششم آبان ماه 1395 از طریق سامانه ثبت نام آزمون ورودی انجمن ارسال نمایند.

 

برای تکمیل فرم ثبت نام شرکت در آزمون لینک زیر را کلیک کنید.

http://www.azmoon.iaia.org.ir

در صورت عدم دسترسی به اینترنت جهت تکمیل فرم ثبت نام شرکت در آزمون، برای دریافت فرم ثبت نام و ارسال آن از طریق پست سفارشی به تارنمای انجمن مراجعه نمایید.

 

ث- منبع آزمون

منابع آزمون ورودی به شرح زیر میباشد:

ردیف
شرح منابع
درصد نمره آزمون
1
کتاب “حسابرسی داخلی؛ خدمات اطمینان بخش و مشاوره” مربوط به بنیاد تحقیقاتی انجمن بین المللی حسابرسان داخلی، ترجمه آقای علی کمالی زارع  (فصول 8، 10 و 11 کتاب مذکور برای آزمون حذف شده است).
70%
2
استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی اعلام شده و مورد پذیرش انجمن حسابرسان داخلی ایران و آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی
20%
3
قوانین تجارت، مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، مبارزه با پولشویی، ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی(در حد آشنایی)
10%

ج- تذکرهای مهم

 1. به درخواست هایی که پس از مهلت مقرر ارسال شود یا ناقص باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 2. وجه ثبت نام به هیچ وجه پس داده نمی شود

 3. قبولی در آزمون ورودی مستلزم کسب دست کم 60% نمره آزمون مورد نظر می باشد.

 4. قبل از آزمون یا همزمان با برگزاری آزمون، مراحل تعیین صلاحیت و تایید احراز شرایط عضویت متقاضیان توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد و پس از تعیین صلاحیت و قبولی در آزمون ورودی، عضویت متقاضیان در انجمن رسمیت می یابد و برای آنان کارت عضویت صادر می شود.

 5. در صورت قبولی فرد در آزمون ورودی و تعیین عدم احراز شرایط توسط کمیته تعیین صلاحیت، پذیرش و آزمون، قبولی فرد در آزمون ورودی حداکثر تا سه (3) سال ذخیره (رزرو) می شود. چناچه در طول این مدت، شرایط عضویت متقاضی احراز گردد، عضویت وی رسمیت می یابد و برای وی، کارت عضویت صادر می شود.

 6. عدم تطبیق مشخصات مندرج در فرم ثبت نام با مشخصات مندرج در فرم عضویت ارسالی، مانع از شرکت فرد در آزمونورودی خواهد شد.

 7. اشخاصی که دوره آموزشی پیش به سوی حرفه ای شدنرا در انجمن طی نموده و موفق به قبولی در آزمون ورودی انجمن نشده اند می توانند برای یکبار به صورت رایگان در آزمون ورودی سراسری شرکت نمایند.

 8. همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه برای احراز هویت شرکت کننده و شرکت در جلسه آزمون الزامی می باشد.

 

برای دریافت فایل آگهی بالا اینجا

و

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون ورودی اینجا کلیک کنید .

 

با سپاس