دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ریسک سازمانی به میزبانی دبیرخانۀ اجرایی این کنفرانس در مرکز همایش‌های کتابخانۀ ملی ایران در روز چهارشنبه، پنجم آبان‌ماه 1395 برگزار شد.
دراین کنفرانس آقای ترک‌زاده، دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران در خصوص نقش حسابرسی داخلی سخنرانی کردند ومطالب ارائه‌شده از جانب ایشان مورد استقبال حضار قرارگرفت. در این سخنرانی ایشان به نکات ذیل اشاره و تأکید کردند:

 

نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک سازمانی

num1

نقش و وظایف حسابرسان داخلی در چرخه مدیریت ریسک سازمانی در سه بخش اصلی بایدها، شایدها و نبایدها قابل بررسی است.

 

مهارت ها و دانسته ها
  • حسابرسان داخلی و مدیران ریسک دانسته ها، مهارت ها و باورهای مشترکی دارند. مثلا:
*هر دو درک یکسانی از الزامات راهبری بنگاه دارند؛
*مهارت های تحلیلی و آسان سازی امور را دارند و
*برای توازن و تعادل ریسک پذیری معقول به جای ریسک پذیری یا ریسک گریزی مطلق، ارزش قائلند.
  • به هر حال، مدیران ریسک در چنین جایگاهی، تنها در خدمت مدیریت سازمانند و مسئولیتی مستقل در خصوص اطمینان بخشی واقع بینانه در قبال کمیتۀ حسابرسی ندارند.
  • در مقابل هیچ یک از حسابرسان داخلی که به دنبال افزایش نقششان در مدیریت ریسک سازمانی هستند، نباید حیطه های تخصصی مدیران ریسک مثل انتقال ریسک، کم کردن ریسک و فنون مدلسازی را دست کم بگیرند، چرا که بخش عمده ای از چنین دانسته هایی، خارج از حیطۀ دانسته های اکثر حسابرسان داخلی است.
  • همچنین هیچ یک از حسابرسان داخلی که به سطح مطلوبی از چنین دانسته ها و مهارت هایی نرسیده باشد، نباید در حیطه مدیریت ریسک مسئولیتی بپذیرند.
  • افزون بر این مدیر واحد حسابرسی در صورت نبود این گونه مهارتها و دانسته ها در واحد حسابرسی داخلی و همچنین نبود امکان استفاده از متخصصان برون سازمانی، باید از ارائه خدمات مشاوره ای در این خصوص بپرهیزند.

  

نتیجه گیری
مدیریت ریسک یک عامل کلیدی در راهبری هر بنگاه است.
  • تدوین و به کارگیری چارچوب مدیریت ریسک از وظایف مدیریت سازمان است که از طرف هیات مدیره به آن محول می شود.
  • مدیریت ریسک گسترده ی سازمانی به دلیل ثبات، رویکرد و ماهیت ساختاری اش، منافع بسیاری برای سازمان در پی دارد. نقش اصلی حسابرس داخلی هم در این قضیه، اطمینان یافتن از عملکرد موثر مدیریت ریسک و انتقال آن به مدیریت و هیات مدیره سازمان است.
  • هرگاه واحد حسابرسی داخلی وارد حیطه هایی فراتر از نقش اصلی خود در این امر شود، باید در قبال تهدیداتی از قبیل ارائه مشاوره و به تبع آن پیروی از استانداردهای مربوطه، تدابیر ایمنی خاصی اتخاذ کند. به این ترتیب، حسابرسی داخلی از استقلال و همچنین واقع بینانه بودن خدمات اطمینان بخش خود مراقبت خواهند کرد.
  • با در نظر گرفتن تمامی این موارد و محدودیتها مدیریت ریسک سازمانی می تواند وجهه ی حسابرسی داخلی را بالا برده و اثر بخشی آن را ارتقا دهد.

 
 
img_7820

img_7827