علاقه مندان به ثبت نام در سامانه آزمون جهت شرکت در دومین آزمون ورودی انجمن حسابرسان داخلی ایران فایل راهنمای ثبت نام در سامانه را از اینجا دریافت کنند.

🌎 وب سایت انجمن  iaia.org.ir

◀️ کانال تلگرام انجمن  telegram.me/iaiaorgir

◀️ کانال تلگرام آزمون  telegram.me/exam_iaiaorgir