پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت کیفیت به میزبانی انجمن مدیریت کیفیت ایران طی روزهای 9 و 10 آبان‌ماه 1395 در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

    آقای ترک‌زاده، دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران، در نشست تحلیل نقش مشاوران و ممیزان و حسابرسان داخلی در خصوص مأموریت حسابرسی داخلی در سازمان‌ها سخن‌رانی کردند.

    در این مورد ایشان اظهار داشتند که «حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می‌کند تا برای دست‌یابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده، بهبود بخشد.

    نقش ارزش‌آفرینی حسابرسی داخلی در اثر بخشی فرآیندهای راهبری سازمان به‌خوبی برجسته شده و حسابرسی داخلی به‌عنوان جراح، ارزیاب و یا ناظر کنترل‌های داخلی هیأت مدیره (عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری سازمان) نقشی اساسی در پاسخ‌گویی و شفافیت ایفا کند.»

در نهایت بر اساس گفته‌های ایشان مقرر گردید بیانیه‌ای به شرح زیر از طرف انجمن حسابرسان داخلی ایران در قطع‌نامۀ اختتامیه درج گردد:

امروزه تمرکز و تأکید بر نظام‌های راهبری سازمانی (شرکتی) در سراسر دنیا مورد توجه است و با مروری بر ادبیات حرفه‌ای، به‌نظر می‌رسد که این مکانیزم می‌تواند شرایط لازم برای سلامت و سعادت جامعه در زمینۀ مسؤولیت‌پذیری، شفافیت، پاسخ‌گویی، عدالت، انصاف و هم‌چنین ایجاد بسترهای مناسب جهت رشد اقتصادی را فراهم آورد. کمیتۀ حسابرسی و حسابرسی داخلی به‌عنوان ضرورت موفقیت مدیران ارشد کشور در ادارۀ اقتصادی آن و هم‌چنین به‌عنوان مکانیزم‌های اصلی درون‌سازمانی و ارتباط آن با شفافیت و پاسخ‌گویی، نقشی مهم برعهده دارند.