سومین کنرانس مدیریت ریسک سازمانی
10 ابان 1396
مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی www.ermconf.com با توجه به اهمیت نهادینه سازی مفهوم مدیریت ریسک سازمانی به عنوان حلقه مفقوده در سازمان های ایرانی و تبادل یافته¬ها و دستاوردهای این حوزه، با مشارکت سازمان¬ها، شرکتها و نهادهای دولتی، خصوصی، عمومی و همچنین دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها کشور در روز 10 آبان ماه 1396 در مرکز همایش¬های کتابخانه ملی ایران برگزار می¬شود.
این کنفرانس با توجه به اهمیت مباحث مدیریت ریسک سازمانی و نقش تاثیرگزار آن در سازمان ها و همچنین در جهت گردهمایی و تبادل اطلاعات مدیران ارشد و میانی شرکت¬ها و سازمان¬ها، اساتید، پژوهشگران و علاقه¬مندان به مبحث مدیریت ریسک سازمانی با همکاری و حمایت نهادهای سیاست گذاری دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها و همچنین سازمان¬ها و نهادهای عمومی، خصوصی و عمومی کشور برگزار می شود.
از سرفصل¬ ها و عناوین کنفرانس می¬توان به مدیریت ریسک، تعاریف و مکاتب ریسک، الگوریتم جامع مدیریت ریسک، الزامات سازمانی مدیریت ریسک و مدیریت ریسک در حوزه¬های مختلف اشاره نمود.
این رویداد بزرگ اهدافی چون تعیین نقش و جایگاه مدیریت ریسک در راهبردها و فرایندهای سازمانی، بررسی راهکارهای تحلیل ریسک در حوزه¬های مختلف، تبیین مفاهیم کلیدی و عملیاتی مدیریت ریسک ¬درسازمانها، بررسی چالش¬ها و فرصت-های پیش روی سازمانها دررابطه با مدیریت ریسک، ارائه الگوهای در مدیریت ریسک سازمانی موفق در ایران و جهان، ارائه آخرین یافته ها و دست آوردهای اجرایی و عملیاتی مدیریت ریسک سازمانی و شناسایی و تجلیل از کارآمدترین سازمان¬ها و شرکت¬ها و مدیران برتر را دنبال می کند.
دانلود فرم ثبت نام گروهی