انتشار نتایج تحقیقات کمیته‌ی کوزو در باره‌ی کنترل داخلی، آنچنان بر مفاهیم حسابرسی ، شناخت کنترل داخلی و ارزیابی ریسک، تاثیرگذار بود که منجر به اصلاح استانداردهای قبلی یا تدوین استانداردهای جدید شد. از جمله‌ی این تغییرات، تغییر در مفاهیم و استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی بوده‌است.

دراین دوره، سعی براین است که استفاده از مفاهیم کوزو در اجرای حسابرسی داخلی، معرفی شود.

 

هدف از برگزاری دوره:
ارتقای مهارتهای عملی کارکنان حسابرسی داخلی

مدت زمان برگزاری این دوره 16 ساعت می باشد.

مخاطبان :

  1. دارای گواهینامه‌ی دوره مقدماتی این دوره
  2. دارای تحصیلات لیسانس حسابداری یا رشته‌های مرتبط
  3. تجربه دارای در حسابرسی صورتهای مالی (حداقل یکسال)

 
مزایای دوره :
شناخت چارچوب کنترل های داخلی بر اساس رویکرد کوزو و بکارگیری آن توسط حسابرسان داخلی
 

محتوای دوره:

شرح

جزوه

مدت (ساعت)

مروری بر مواد آموزشی دوره مقدماتی

پیوست شماره 1

3

کارگاه ارزیابی ریسک با استفاده از مدل ERM کوزو در مورد 3 فعالیت بازاریابی و فروش،فناوری اطلاعات و مدیریت حقوقی، به همراه آزمون

طبق مدل مطروحه به شرح نشریه 135 سازمان حسابرسی

13

 

  • نحوه ثبت نام
    • اعضای محترم و علاقه­مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
    • هزینه ی شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 7.250.000ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
    • لازم به ذکر است که پس از برگزاری آزمون ،گواهینامه حرفه ای اعطا خواهد شد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950608/84

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR  )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .