نقش مشاوره ای حسابرسان داخلی (مقدماتی)

خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی حرفه‌اي و دانش محور كه توسط نيروهاي صاحب تخصص با هدف كمك به سازمانها در جهت بهبود عملكرد از طريق تجزيه و تحليل مسايل موجود و ارائه راهكار مطلوب براي حل مسايل و نارسائيها و ايجاد تحول سازماني ارائه مي‌گردد. هدف از برگزاری این دوره تقویت نقش ارزش آفرینی حسابرسان داخلی با توجه به تعریف جدید از حسابرسی داخلی می باشد. همچنین گذراندن این دوره باعث آشنایی حسابرسان داخلی با انواع خدماتی که حسابرسان داخلی انجام می دهند و شیوه های هدایت  و اجرای یک خدمت مشاوره ای می باشد.

مزایای دوره:

ارتقاء ظرفیت و اثر بخشی کار حسابرسان داخلی در انجام وظایف محوله و ارزش افزای  بیشتر                         

مخاطبان:

  • حسابرسان داخلی در تمامی رده های حرفه ای
  • مشاورین مدیریت

شرایط دوره:

  • داشتن حداقل مدرک لیسانس
  • گذراندن دوره آشنایی با مفاهیم حسابرسی داخلی

محتوای دوره:

  • بیان وتوصیف تفاوت بین خدمات اطمینان بخش و مشاوره.
  • توصیف انواع خدمات مشاوره که توسط حسابرسان داخلی،انجام می شود.
  • آشنایی با این موضوع که واحدهای حسابرسی داخلی،چگونه خدمات مشاوره مورد در خواست برای انجام را انتخاب می کنند.

مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی 8 ساعت می باشد.

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

“شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی”

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950604/52

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-0200-0120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .