⁣برگزاری نهمین همایش هفته جهانی حسابدار با حمایت معنوی انجمن حسابرسان داخلی ایران

سخنران : استاد غلامحسین دوانی عضو خبره انجمن حسابرسان داخلی ایران

photo_2016-12-18_14-50-42
 
photo_2016-12-18_14-51-02
 
photo_2016-12-18_14-50-58
 
photo_2016-12-18_14-50-54