ضمن تشکر بابت همراهی اعضای محترم انجمن و ثبت نام کنندگان در پنجمین کنگره حسابرسی داخلی
به استحضار می رساند، با توجه به شرایط اضطراری حاکم بر جامعه و لغو تمامی گردهمایی ها و کنگره های علمی و دانشگاهی، به دلیل رعایت ایمنی و سلامتی شرکت کنندگان، طبق نظر شورای سیاست گذاری و نیز مسئولین اجرایی کنگره، مطرح شده است که کنگره امسال به شیوه الکترونیکی برگزار شود.
تاریخ برگزاری آن، متعاقبا اعلام می گردد.

از تمام اعضای محترم و ثبت کنندگان بابت همکاری با انجمن در این شرایط دشوار سپاسگزاریم .

📞 ۰۲۱ – ۹۱۰۰۴۴۹۱

 

☑️ اینستاگرام انجمن حسابرسان داخلی ایران↯
🆔 instagram.com/iaia.org.ir

☑️ کانال انجمن حسابرسان داخلی ایران ↯
🆔 @iaiaorg