جناب آقای مظاهر رضایی
عضو خبره محترم انجمن حسابرسان داخلی ایران

با کمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و برای خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.
انجمن حسابرسان داخلی ایران