همکار ارجمند سرکار خانم وحیدی یکتا
درگذشت جان سوز مادر گرامیتان را تسلیت می گوییم و از درگاه ایزد منان برای بازماندگان آن مرحومه شکیبایی آرزومندیم
 
روانشان شاد
 
همکاران شما در انجمن حسابرسان داخلی ایران