کارگاه عملی مالیات بر ارزش افزوده (نکات و ابهامات) 

کارگاه مزبور ضمن بیان مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ، تلاش خواهد کرد شناخت مناسبی از مسائل عملی و ابهامات و نکات خاص قانونی را ارائه دهد.

هدف از برگزاری این دوره ایجا بستر مناسب برای فراگیران جهت آشنایی عمیق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی ریسک ها و مخاطرات می باشد.

مزایای دوره:

درک وتفهیم درخصوص مخاطرات و ریسک ها و جرائم مالیات بر ارزش افزوده 

محتوای دوره:

  • مقدمات و مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
  • درک صحیح قوانین مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده
  • ابهامات و نکات بر اساس مسائل و مشکلات جاری شرکت ها
  • پرسش و پاسخ مبتنی بر مسائل عملی شرکت ها

مخاطبان و شرایط ورود :

  • اعضا هیات مدیره و مدیران عامل ، مدیران مالی و رؤسای حسابداری

 

مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی 8 ساعت می باشد.

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.600.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950620/34

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .