مشخصات نشریه:
حسابرسی ؛ نظریه و عمل
اعضای هیات تحریریه:
دکتر رضا داغانی، سر دبیر علمی
دکتر حمیده اثنی عشری، دانشگاه شهید بهشتی
دکتراعظم ولی زاده لاریجانی، دانشگاه الزهرا(س)
دکتر سید مصطفی علوی:دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکترعلی رحمانی، دانشگاه الزهرا(س)
دکتر محمد مرفوع، دانشگاه علامه طباطبائی
تماس با ما :
شماره تماس: +۹۸(۲۱) ۰۹۹۰۷۶۰۰۳۳۴
سایر اطلاعات
ارسال مقاله برای اعضای فعال انجمن با ۶۰ درصد تحفیف هزینه داوری خواهد بود.
ارسال مقاله برای اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ۴۰ درصد تخفیف هزینه داوری خواهد بود.
هزینه داوری اولیه ۱۰۰ هزار تومان
فرم ها

نشریه های انتشار یافته: 
مجله ۱
مجله ۲
مجله ۳

مجله ۴

مجله ۵

مجله ۶