خبرنامه

خانه/خبرنامه

اطلاعیه تمدید عضویت اعضای خبره

۱۴۰۰-۱۱-۲۲ ۱۳:۵۱:۳۸ +۰۰:۰۰

  به نام ایزدیکتا اطلاعیه تمدید عضویت اعضای خبره با توجه به اینکه تاریخ عضویت خبرگی همه اعضای خبره انجمن در سال ۱۳۹۷ پایان یافته است. بدینوسیله به اطلاع همه اعضای خبره (حسابرسان داخلی خبره  CIA ) انجمن می­رساند این انجمن در نظر دارد عضویت همه اعضای خبره­ای که در تارنمای (وبسایت) رسمی انجمن تا پایان آبان ماه سال جاری به صورت موقت منتشر شده است را با توجه به ضوابط و مقررات تمدید عضویت اعضای خبره مصوب مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن و براساس آیین نامه مربوطه مندرج در تارنمای رسمی انجمن که بدینوسیله مجددا ابلاغ می­گردد تمدید نماید. [...]

اطلاعیه تمدید عضویت اعضای خبره۱۴۰۰-۱۱-۲۲ ۱۳:۵۱:۳۸ +۰۰:۰۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه – عادی (نوبت اول و دوم)

۱۳۹۷-۱۰-۵ ۰۹:۰۱:۰۲ +۰۰:۰۰

    ضوابط نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و برگزاری انتخابات    

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه – عادی (نوبت اول و دوم)۱۳۹۷-۱۰-۵ ۰۹:۰۱:۰۲ +۰۰:۰۰
رفتن به بالا