صفحه اصلی۱۴۰۱-۸-۱۶ ۱۱:۰۷:۲۱ +۰۰:۰۰
  • درخواست صدور کارت
  • تمدید ثبت نام رده بندی
  • اطلاعیه امور اعضا

قابلیت‌ها و توانمندی­های واحد حسابرسی داخلی، عاملی کلیدی در اثربخشی این واحدها در راستای ارتقای اثربخشی و کارایی در سازمان­ها است. به عبارت دیگر واحدهای حسابرسی سازمانی باید قابلیت­های درونی خود را توسعه داده تا بتوانند به عنوان یکی از ارکان سازمان نقش موثری را در تحقق اهداف بر عهده داشته باشند. قابلیت­های درونی این واحدها مشتمل بر مجموعه­ای از مولفه ها از جمله نیروی انسانی توانمند، فرآیندها و روش‌ها و ابزارها و تکنیک‌ها است. ارتقای قابلیت های واحد حسابرسی داخلی در گرو بهبود این مولفه‌ها می­باشد.

در این راستا انجمن حسابرسان داخلی ایران، سومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی را جهت ارزیابی قابلیت‌های واحدهای حسابرسی داخلی در کشور و ایجاد رقابت سازنده جهت بهبود قابلیت­های این واحدها در اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار می­ نماید.

کسب اطلاعات بیشتر

 انجمن بین المللی حسابرسان داخلی اقدام به ارائه چارچوب شایستگی های حرفه ای حسابرسان داخلی نموده است. این چارچوب مشتمل بر ۱۰ حوزه مهارتی است که مهارت های مورد نیاز هریک از حسابرسان داخلی را در هر سطح تعیین می کند. در راستای ارتقای مهارت ها و شایستگی های حسابرسان داخلی، انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز براساس چارچوب مذکور، طرح رده بندی حسابرسان داخلی را تعریف نموده است. در این طرح هریک از حسابرسان داخلی براساس تجربه، دانش و مهارت در یکی از سطوح حرفه ای رده بندی می شوند. آزمون حسابرس داخلی ارشد برای رده بندی حسابرسان داخلی ارشد براساس چارچوب مذکور برگزار خواهد شد.

کسب اطلاعات بیشتر

دوره حسابرسی داخلی خبره به عنوان معتبرترین دوره آموزشی در حوزه حسابرسی داخلی با هدف ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز حسابرسان داخلی طراحی شده است. این دوره آموزشی منطبق بر سرفصل های استاندارد انجمن بین المللی حسابرسان داخلی تعریف شده است تا اعضای جامعه حسابرسان داخلی کشور بتوانند همراستا با سطوح بین المللی مهارت های خود را در حوزه حسابرسی داخلی تقویت کنند. حسابرسی داخلی در جهان از سابقه ای دیرین برخوردار است، لیکن در ایران حرفه ای نوپا به شمار میرود که توانمندسازی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه از اولویت های کلیدی است. در این راستا انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور تحقق ماموریت های حرفه ای خود اقدام به طراحی دوره حاضر نموده است.

کسب اطلاعات بیشتر

براساس بخشنامه انجمن در سال ۱۴۰۱ به صورت موقت آزمون ورودی انجمن برای متقاضیان عضویت حذف می شود. متقاضیان می توانند اطلاعات تکمیلی در خصوص عضویت را از صفحات زیر دریافت کنند:

بخشنامه حذف موقت آزمون ورودی

شرایط عمومی و اختصاصی عضویت

دسترسی سریع

رده بندی حسابرس داخلی ارشد

کنگره ملی حسابرسی داخلی

اخبار

ارسال سوالات، درخواست ها، انتقادها و پیشنهادها

در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگو و پیگیر درخواست های شما هستیم

    رفتن به بالا