تحلیل آماری و آنالیز هزینه ها با ابزارهای  Excel و  Spss در حسابرسی داخلی ( میانه )

پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اخذ تصمیم را فراهم می کند.هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تجلی پیدا می کند.امروزه به ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهشهای علمی نمود.هدف از برگزاری دوره نیز آشنایی با تکنیکهای آماری در تجزیه و تحلیل داده های مالی می باشد.

مزایای دوره:

ارتقای دانش و مهارتهای بررسی تحلیلی در محیط کسب و کار

 

محتوای دوره:

  • طرق و روش برآورد و پیش بینی (خطی، غیرخطی) یک یا چند متغیره
  • آزمونهای رابطه ای و مقایسه ای و متغیرهای کمی و کیفی
  • تجزیه و تحیل های عاملی
  • تجزیه و تحلیل های حساسیت، سناریو
  • گزارشات محتوا و آزمون فرض های آماری
  • تجزیه و تحلیل های رگرسیونی خطی و غیرخطی و آنالیز واریانس
  • شرایط ورود :

دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها

  • مخاطبان:

حسابرسان داخلی در تمامی رده ها،مشاورین مدیریت، مدیران مالی                                                                                                         

مدت زمان برگزاری این دوره 25 ساعت می باشد .

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 9.750.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950616/75

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

 شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .