دومین آزمون ورودی انجمن حسابرسان داخلی ایران

۱۳۹۵-۷-۱ ۰۹:۰۶:۰۵ +۰۰:۰۰

انجمن حسابرسان داخلی ایران دومین آزمون ورودی داوطلبان عضویت در انجمن را در روز جمعه 21 آبان ماه 1395 برگزار می‍کند.   الف – مدارک لازم برای شرکت در آزمون فرم ثبت نام تکمیل شده توسط داوطلب. اصل فیش واریز مبلغ 2،500،00 (دومیلیون و پانصد هزار) ریال به حساب جام شماره 5226976302 نزد بانک ملت کد 65318 با شناسه واریز 101013195082145 به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران و ارسال فیش واریزی به نشانی پست الکترونیک members.iaia@gmail.com یا دورنگار 22383909-021 ارائه کپی مدرک/ مدارک تحصیلی، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و تکمیل سایر اطلاعات و مدارک پرونده عضویت ارائه گواهی مبنی بر [...]