شرایط تعیین صلاحیت و پذیرش اعضای حقیقی و راهنمای شرکت در آزمون های انجمن

۱۳۹۵-۶-۲۳ ۰۷:۳۸:۴۴ +۰۰:۰۰

طبق مفاد اساسنامه و مقررات انجمن، اشخاص حقیقی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ درخواست خود را برای عضویت در انجمن ارسال نموده اند،  پس از احراز شرایط عضویت، ملزم به گذراندن آزمون ورودی می باشند.   اطلاعات تکمیلی در این مورد را در اینجا مشاهده نمائید .