ضوابط و مقررات تمدید عضویت اعضای حقیقی عادی

تمامی اعضای عادی انجمن (در هر رده حرفه­ای) برای تمدید عضویت و دریافت کارت یا گواهی جدید عضویت خود و استفاده از امتیازها و خدمات انجمن، باید مفاد آیین نامه مربوطه به شرح زیر را رعایت کنند:

شرایط الزامی

رعایت آیین رفتار حرفه‍ای حسابرسان داخلی و تمامی ضوابط و مقررات تعیین شده و ابلاغی توسط انجمن. (برمبنای خوداظهاری).

کامل بودن مدارک پرونده از لحاظ اطلاعات و مدارک هویتی، تحصیلی، حرفه­ای، پیشینه کاری و ... (به شرح پیوست).

به روز رسانی اطلاعات و مدارک پرونده، در صورت لزوم ویا به تشخیص انجمن.

ارائه گواهی شغلی برای احراز فعالیت عضو در حرفه حسابرسی داخلی.

انجام آموزش های حرفه‌­ای مستمر - احم (در یک دوره پیاپی 3 ساله، جمعا 120 ساعت).

حضور در مجامع عمومی و همایش­ها و رویدادهای تخصصی انجمن.

پرداخت حق عضویت سالانه و عدم وجود حق عضویت معوق.

تبصره:به استثنای مدرک کارشناسی در رشته­‌های مدیریت، سایر مدارک تحصیلی کارشناسی در صورت داشتن سوابق نظارتی مرتبط با مدارک تحصیلی قابل پذیرش خواهد بود.

نحوه تمدید کارت عضویت

در تاریخ خاتمه کارت عضویت، در صورت احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا، کارت عضویت تمدید خواهد شد.

در صورت عدم احراز شرایط بالا، کارت عضویت تمدید نخواهد شد و تا یک سال دیگر (برای یک دوره یک ساله بعدی) برای جبران و اصلاح وضعیت، به عضو مهلت (تنفس) داده می­شود و در این صورت عضویت آن ابطال نخواهد شد و عضو به عنوان عضو غیرفعال تعیین و در پایان دوره تنفس (قبل از پایان سال دوم) در صورت جبران و احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا و پرداخت کلیه حق عضویت­های معوق (در سال­های غیبت ویا غیرفعال بودن) مطابق اساسنامه انجمن، کارت عضویت برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید خواهد شد.

پس از گذشت دوره تنفس، در صورت عدم احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده برای تمدید و فعال شدن مجدد عضو، عضویت آن در انجمن برای همیشه باطل خواهد شد و عضویت مجدد مشروط به قبولی مجدد در آزمون­های ورودی انجمن خواهد شد.

نحوه کسب امتیاز آموزشی سالانه توسط اعضا حقیقی

به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­هایی که توسط انجمن ویا مراکز آموزشی مورد تایید انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در کلاس (بدون آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).

به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­هایی که توسط انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل پنج امتیاز.

به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­های مرتبط با حرفه که توسط سایر مراکز آموزشی برگزار می­شود و اخذ گواهی اعتباری در کلاس (با آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).

به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­های مرتبط با حرفه که انجمن برگزارکننده آن نیست و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل دو امتیاز.

تشخیص مرتبط یا غیر مرتبط بودن دوره­های آموزشی با حرفه حسابرسی داخلی در خصوص بندهای 4 تا 6 بالا، ابتدا با مدیریت امور اعضا و بعد با کمیته تخصصی آموزش و پژوهش و دبیرکل انجمن است.